Należyte wykonanie umowy
Gwarancje kontraktowe, czyli jak zabezpieczyć realizację umowy z kontrahentem?
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zamawiającemu do ochrony przed stratami w wypadku nie wykonania umowy. Podmiot, który zleca dostarczenie towarów lub wykonanie usługi, żądając od wykonawcy zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy zabezpiecza się na wypadek, gdyby nie została ona spełniona. Wartość ta ma pokryć roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Jest to rozwiązanie wygodne i bezpieczne ze strony zamawiającego, natomiast może być uciążliwe dla kontrahenta. Głównym powodem niezadowolenia z oczekiwania złożenia zabezpieczenia finansowego jest ulokowanie gotówki, która służyć mogłaby rozwojowi firmy. Kolejnym powodem może być także nałożenie się takich zabezpieczeń na siebie i tym samym brak gotówki na ich zapłatę.

Najlepszym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Jest to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do zapłaty określonej kwoty na rzecz zamawiającego. Wówczas to on odpowiada finansowo za należyte wykonanie umowy i w razie konieczności wypłaca wskazaną kwotę zamawiającemu.
Blog
Pierwszy wpis
Serdecznie zapraszamy do śledzenia bloga na bieżąco, ponieważ już niebawem pojawi się pierwszy wpis!

Więcej...
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu korzystając z poniższego formularza kontaktowego.
Partner serwisu
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website